Archivy: Answers

opatrny

Dostupnost dat

Na webových stránkách ČHMÚ jsou na základě zákona č. 123/1998 Sb. zveřejněna jak denní, tak měsíční data pro desítky měřících stanic v České republice od počátku měření (nejstarší měření začínají v roce 1961). Jsou zveřejněny údaje o průměrné, maximální a minimální teplotě vzduchu, relativní vlhkosti vzduchu, úhrnu srážek, výšce nově napadlého sněhu, celkové výšce sněhové pokrývky, době […]

opatrny

Důvěra v klimatické modely

Odhad vývoje klimatu je obecně spolehlivější než předpověď průběhu počasí na několik dní dopředu, a to proto, že klima je určováno globálními a geofyzikálními procesy, které se mění relativně pomalu, zatímco počasí je ovlivněno faktory, které se mění často velmi rychle.  Pokud dostatečně pochopíme zmíněné procesy a dokážeme je předpovědět v delším časovém horizontu, pak bude […]

opatrny

Opravdu existuje klimatická změna?

Klima se v průběhu času měnilo v minulosti, mění se postupně i v přítomnosti a bude se měnit i v budoucnosti. Toto je dáno klimatotvornými faktory, které můžeme rozdělit do čtyř základních skupin – astronomické, geografické, cirkulační a antropogenní. V současné době se na změnách klimatu, čímž rozumíme postupný posun klimatického režimu v daném místě, podílí zejména antropogenní faktory, a […]

opatrny

Proč se častokrát předpověď počasí mýlí?

Předpověď počasí má jen určitou pravděpodobnost, není to myšleno tak, že „tak to bude a ne jinak“. Předpovědi počasí se dělají na základě složitých matematických rovnic a v současné době nejsme schopní ani s využitím nejmodernějších superpočítačů na 100 % vědět, jak bude vypadat počasí v konkrétní čas na konkrétním místě. Tzv. chybné předpovědi se častěji vyskytují při […]

opatrny

Jaké bude počasí za půl roku?

Předpovědi počasí jsou přesné přibližně na tři dny dopředu, v delším časovém horizontu se jedná již o hrubé odhady, které mohou, ale nemusí vyjít. Určitě není možné 1. července říct, zda na Štědrý den bude sněžit. Je to proto, že atmosféra je velice složitý systém, ve kterém fungují zákonitosti teorie chaosu včetně efektu motýlích křídel, který […]