Licence a odpovědnost

Licence a odpovědnost

Veškeré mapy, grafy a textové informace obsažené na těchto stránkách/mapách mohou být kdykoliv kýmkoliv stahována, rozmnožována a v nezměněné podobě s uvedením zdroje ( = www.agropocasi.cz) rozšiřována.

Ačkoliv jsou při přípravě těchto stránek/map použity nejnovější vědecké poznatky a naše výstupy jsou na jejich základě připravovány s maximální odpovědností, není možné vzhledem k současným znalostem, technickým možnostem a míře poznání dosáhnout absolutní časové a prostorové přesnosti.

Výstupy modelů slouží pouze jako pomocné zdroje informací pro rozhodování. Uživatel by měl současně sledovat skutečnou situaci v plodině a provádět vlastní monitoring tj. pravidelné vizuální kontroly a rovněž používat další metody a prostředky, jako jsou např. optické nebo feromonové lapáky, smýkadla a sklepávadla a také využívat další zdroje informací, např. portály Agrorisk, Intersucho, Výnosy plodin, Klimatická změna, Rostlinolékařský portál ÚKZÚZ nebo služby poradce v ochraně rostlin.

K předpovědi výskytu a průběhu vývoje škodlivých organismů se využívají tzv. teplotní modely (též Sumy efektivních teplot) založené na kontinuálním sčítání teplot vzduchu nebo půdy vhodných pro vývoj od určitého termínu. Po dosažení kritické hodnoty (zobrazené na portálu agropocasi.cz, Agrorisk.cz – pomocí barevného semaforu) je třeba při rozhodování o provedení zásahu zohlednit i další meteorologické prvky a také ostatní faktory (polohu, vývojovou fázi rostlin, odrůdovou odolnost resp. citlivost atd.).

Uživatel těchto stránek bere na vědomí, že za případné škody vzniklé špatnou interpretaci informací zde zveřejněných, nenesou jejich autoři ani zapojené organizace žádnou zodpovědnost.