Zeleniny

Prahové hodnoty teploty vzduchu, půdy a úhrnu srážek pro jednotlivé skupiny plodin.

Olejniny
Okopaniny
Zeleniny
Chmel
Obilniny
Ovocné dřeviny

Agroklimatické zonace výroby polních zelenin na území ČR s ohledem na změnu klimatu a rostoucí poptávku po lokální produkci

Kategorizace území podle optimálních podmínek pěstování pro jednotlivé druhy zelenin

Mapy regionalizace výroby polní zeleniny bude vycházet z podrobného vymezení vhodných oblastí pro pěstování plodové zeleniny na území ČR.  

Foto z terénu