Plodiny

Prahové hodnoty teploty vzduchu, půdy a úhrnu srážek pro jednotlivé skupiny plodin.

Chmel
Obilniny
Ovocné dřeviny
Olejniny
Okopaniny
Zeleniny