Ozimá pšenice

Prahové hodnoty teploty vzduchu, půdy a úhrnu srážek pro jednotlivé plodiny

Nízké teploty

ukázky rizika poškození ozim. pšenice nízkými teplotami

Vysoké teploty

ukázky rizika poškození ozim. pšenice vysokými teplotami

V rámci projektu je sledován vliv nízkých a vysokých teplot způsobující poškození porostů ozimé pšenice. Odolnost rostlin proti mrazu se během zimy mění a je výrazně ovlivňována průběhem počasí. Vývoj mrazuvzdornosti charakterizují tři etapy: otužování, odolnost a ztráta odolnosti. Proto je modelována aktuální mrazuvzdornost porostů, kritická teplota, kterou je porost schopen ustát bez poškození, a ta je porovnávána s aktuálními povětrnostními podmínkami. 

V období od začátku kvetení do začátku zrání je pšenice citlivá i na vysoké teploty. V rámci projektu je modelována odolnost vůči vysokým teplotám. Jsou porovnávány kritické hodnoty pro dané období s aktuálními povětrnostními podmínkami.

Porosty pšenice může negativně ovlivnit i sucho. Suché období se projevuje negativní vláhovou bilancí, kdy srážky nedokáží pokrýt vláhovou potřebu porostů. V mapové aplikaci jsou dostupné údaje o srážkách a aktuální evapotranspiraci.