Návod na použití

1. Vyberte si charakteristiku, která vás zajímá (zobrazit lze vždy právě jednu).

2. Následně se zobrazí legenda pro vybranou vrstvu (můžete volně přepínat).

3. Kolečkem myši lze mapu přiblížit na libovolnou úroveň (vyčkejte na načtení pomocné vrstvy mapy).

4. Po zakliknutí levým tlačítkem myši do vybraného katastru se zobrazí souhrnná tabulka všech sledovaných charakteristik pro dané území.

5. Vyzkoušejte a napište podněty na zlepšení na agrometeorologie@af.czu.cz