Olejniny

Prahové hodnoty teploty vzduchu, půdy a úhrnu srážek pro jednotlivé plodiny

Chmel
Obilniny
Ovocné dřeviny
Olejniny
Okopaniny
Zeleniny