Kritické teploty

Teplota je jedním z faktorů, které přímo ovlivňují růst a vývoj plodin. Každá rostlina má nějaký optimální teplotní bod, při které probíhají všechny procesy bez aktivace stresových reakcí. Pokud se ale teplota příliš zvýší nebo naopak sníží, může dojít k zastavení růstu a vývoje rostliny. se rostlina dostat do fáze nulového růstu, jinými slovy, rostlina zastaví svůj vývoj. Čím extrémnější je odchylka od optimálního bodu, tím více rostlina dosáhne teplotního prahového bodu, který je kritický pro její přežití. Tyto prahové kritické teploty je možné vypočítat, a to na základě bodu zmrznutí rostliny u chladu a denaturace bílkovin u tepla. Zemědělci musí brát kritické teploty v potaz při péči o pěstované plodiny, protože včasná správná rozhodnutí mohou zabránit negativnímu ovlivnění celé úrody. Mráz je důležitý faktor, který ovlivňuje kritickou teplotu plodin. Čím silnější je mráz a čím déle trvá, tím výraznější bude dopad na rostlinu. To, jak moc bude rostlina mrazem ovlivněna, závisí na minimální teplotě přežití každé rostliny. Při extrémně nízkých teplotách je negativně ovlivněno několik faktorů souvisejících s růstem plodin, jako např. dělení buněk, fotosyntéza, transport vody a další. Na druhé straně vysoké teploty výrazně ovlivňují minerální výživu rostlin, růst nových výhonků a vývoj pylu, tudíž vysoké teploty způsobí snížení výnosu. Kritická teplota plodin, při jejímž překročení rostliny odumírají, nazývá termický bod smrti. A opět, každá plodina má tento bod jiný a bude záviset také na dalších podmínkách. Při pěstování rostlin je tedy potřeba je chránit jak před velkým chladem, tak před velkým teplem. Jednou z možností je použití skleníků, jejichž součástí jsou tepelné plastové fólie, díky nimž je možné dosáhnout příznivějších teplot, takže rostliny se mohou vyvíjet v optimálních podmínkách. Díky těmto fóliím je možné prodloužit vegetační sezónu ostružin nebo vinné révy, snížit náklady na energii potřebnou pro pěstování plodin v zemích s extrémními teplotami, jako je např. Kanada, nebo pěstovat plodiny bez ohledu na roční období. Zdroj textu: https://agriplasticscommunity.com/critical-temperatures-of-crops/