Team Category: Náš tým

Ing. Luboš Tűrkott, Ph.D.

koordinátor projektu, meteostanice ČZU
 • +420 22438 2783
 • Email : turkott@af.czu.cz
 • FAPPZ/AF153 – Katedra agroekologie a rostlinné produkce

Kvalifikace a znalosti

Ing. Luboš Tűrkott, Ph.D. se zabývá mikroklimatickými poměry lokalit, mikroklimatem porostů, fyziologickými charakteristikami rostlin, vztahem průběhu počasí a výnosových charakteristik zemědělských plodin. Dále zajišťuje technické zabezpečení měřících systémů a správu meteorologických stanic. Vyučuje předměty Agrometeorologie a bioklimatologie, Základy bioklimatologie a agroekologie, Základy tropické meteorologie a klimatologie a Meteorologie, bezpečnost a ITS v dopravě.

Kontakt

  Doc. Dr. Mgr. Vera Potopová

  Agroklimatologické modelování
  • (0) 123456789
  • Email : site@gmail.com
  • A-1, Envanto Headquarters, Melbourne, Australia.

  Kvalifikace a zkušenosti

  Doc. Dr. Mgr. Vera Potopová se dlouhodobě zabývá klimatologií sucha a jeho dopady na zemědělství, vodní hospodářství, ekonomiku a společnost. Dosavadní poznatky využívá při ověření a kalibraci růstových modelů pro modelování výnosových parametrů teplomilných zelenin při měnících se klimatických podmínkách. Aktivně pracuji s dynamickými růstovými modely (DSSAT, EPIC/APEX) a jejich aplikacemi za současných i hypotetických podmínek v důsledku měnícího se klimatu dle různých scénářů. Její práce je také zaměřena na modelování sdružených klimatických a meteorologických událostí a jejich vlivu na ekosystémy a populaci.

  Contact Me

   Dr. Ing. Martin Možný

   datamanagement, přenos dat z ČHMÚ
   • (0) 123456789
   • Email : site@gmail.com
   • A-1, Envanto Headquarters, Melbourne, Australia.

   Kvalifikace a zkušenosti

   Dr. Ing. Martin Možný se dlouhodobě zabývá studiem interakcí mezi počasím, půdou a rostlinami. Hodnotí dopady změny klimatu na polní plodiny, lesy, půdu a krajinu. Získané poznatky využívá při tvorbě agrometeorologických modelů. V rámci projektu se specializuje na předpovědi počasí ve vysokém rozlišení a zpracováním klimatických dat pro portál Agrometeorologie.

   Contact Me

    Ing. Zdeněk Hromada

    správa obsahu webových stránek
    • (0) 123456789
    • Email : site@gmail.com
    • A-1, Envanto Headquarters, Melbourne, Australia.

    Znalosti a zkušenosti

    Mgr. Marie Musiolková, Ph.D. se v rámci svého doktorského studia na Ostravské univerzitě, které bylo úspěšně ukončeno v roce 2019, věnovala analýzám slunečního záření v souvislosti s různými faktory, např. počasím a znečištěním ovzduší. Aktuálně se věnuje zejména výuce předmětů související s meteorologií a klimatologií a také spolupracuje s ostatními kolegy na různých a pestrých tématech, od teploty půdy po hodnocení sucha. Mezi její silné stránky patří práce v programu MS Excel a R, ve kterých statisticky zpracovává data.

    Contact Me

     Ing. Martin Opatrný

     TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A REALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK